Start-to-run

Start-to-run is de immens populaire starter voor wie graag wil beginnen met lopen. 
De grondlegster, Mieke Boeckx, begon hiermee in 1997.

Begin er echter niet aan op je eentje, ook niet zonder voorafgaande dokterscontrole!
Je zoekt best een groep op waar iemand met een trainersopleiding je vooruit kan helpen. Bovendien helpen de nieuwe sociale contacten je om, ook in de moeilijker momenten, toch te gaan trainen.

Alle VAL-clubs die een opleiding STR geven staan hier vermeld met website gegevens enz.